Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en
#
Phát triển
nhân sự

%

465
người

Thành lập 1955

Tăng cường phát triển nguồn nhân lực

2024

Kiến trúc sư 148 người

Kỹ sư xây dựng 111 người

Kỹ sư CĐ – Nước – MT 49 người

Kỹ sư kinh tế XD 18 người

Kỹ sư hạ tầng 21 người

Kỹ sư địa chất – đo đạc 23 người

Ngành nghề khác 95 người

CHỦ NHIỆM LẬP DỰ ÁN

Hạng I 71 người

Hạng II 37 người

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

Hạng I 70 người

Hạng II 37 người

Chủ nhiệm khảo sát xây dựng 8 người