Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Hội nghị BCH Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng 2022

26/08/2022

Ngày 25/8 đến 26/8/2022 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công đoàn Cơ…

Chi tiết

Hội nghị ban chấp hành Công đoàn bộ Xây dựng

19/07/2022

Ngày 13/7/2022 Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành…

Chi tiết