Menu
| Menu
vi / en
Close
vi / en
Đăng ký nhận cập nhật

Xem các chủ đề khác

Danh sách chuyên gia

01

Xem các chủ đề khác

27/03/2021

Bắt đầu bởi

Tham dự lễ kí kết về phía VNCC có Chủ tịch Hội đồng quản trị Thân Hồng Linh, Tổng giám đốc Trần Đức Toàn, các…

31/05/2020

Bắt đầu bởi

Sự ra đời của Luật hành nghề KTS (Luật HNKTS) là đòi hỏi cấp thiết trong bối cảnh xây dựng hiện nay ở VN.

16/03/2021

Bắt đầu bởi

CHỦ ĐỀ: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC SÁNG TÁC KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH CỦA VNCC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

29/01/2021

Bắt đầu bởi

Nếu bạn thấy rằng công việc tuyệt nhất khi rảnh rỗi là dọn dẹp, nếu sự lộn xộn, hỗn loạn trong phòng làm cho bạn…