Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en
#

Ban tổng giám đốc

KTS Trần Đức Toàn

Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc

Họ tên: Trần Đức Toàn

Năm sinh:  1973

Quốc tịch:  Việt Nam

Chức vụ:  Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị

Chuyên môn:  Kiến trúc sư

Thành viên Hội nghề nghiệp: 

– Hội viên hội kiến trúc sư Việt Nam

– Ban chấp hành Hội kiến trúc sư Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam

– Ban chấp hành Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam

– Hội viên Hội đồng nhà cao tầng và  môi trường sống đô thị

 

Xem hồ sơ

Các thành viên