Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Tổng Công ty VNCC trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Kiến trúc 3

04/04/2019

Ngày 04/04/2019, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ…

Chi tiết