Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en
#

Hội đồng quản trị

KTS Thân Hồng Linh

CHỦ TỊCH HĐQT

Họ tên:  Thân Hồng Linh

Năm sinh:  1965

Quốc tịch:  Việt Nam

Chức vụ :  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Chuyên môn: Thạc sĩ – Kiến trúc sư

Thành viên Hội nghề nghiệp: 

– Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam

– Hội viên Hội Quy hoạch Việt Nam

 

Xem hồ sơ

Các thnh viên