Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en
#

Nhà nước trao tặng

Năm 2010, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước gắn Huân chương Độc Lập hạng nhất lên cờ truyền thống của Tổng Công ty VNCC