Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en
#

Giải thưởng khác

GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

Giải thưởng Sao vàng đất Việt là giải thưởng với mục đích tôn vinh các sản phẩm và thương hiệu có uy tín của các doanh nghiệp trong nước, góp phần vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

VNCC là thương hiệu đầu tiên trong lĩnh vực tư vấn xây dựng được nhận giải thưởng này năm 2003.