Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

2

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  Tổng CT lắp máy Việt Nam  (LILAMA)        

  Địa điểm:

  Thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang

  Quy mô:

  CS: 1.200 MW

  Thời gian:

  2016

 • Hạng mục:
  Công trình công nghiệp

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm  TKKT, BVTC

Chủ nhiệm dự án             VPKC3

 

Dự án liên quan