Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

9h sáng ngày 3/6/2014, tại hội trường Tổng Công ty, Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam - VNCC đã tổ chức Hội nghị Người lao động VNCC năm 2014 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện cho hơn 400 cán bộ nhân viên của Tổng Công ty VNCC.

9h sáng ngày 3/6/2014,  tại hội trường Tổng Công ty, Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam – VNCC đã tổ chức Hội nghị Người lao động VNCC năm 2014 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện cho hơn 400 cán bộ nhân viên của Tổng Công ty VNCC.

 

002

 

Các đại biểu tham dự đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên: ông Đặng Kim Khôi – Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Thị Tố Trinh – Chủ tịch Công đoàn; và ông Thân Hồng Linh – Phó Tổng giám đốc. Ban thư ký gồm bà Đào Tuyết Thanh (P.KHĐT) và bà Đào Thu Thủy (P.TC&PTNNL)

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Thân Hồng Linh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã trình bày báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng năm 2014; báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế; báo cáo việc lập và sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng, trích nộp kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, y tế.

Đại diện công đoàn Tổng Công ty, chủ tịch Nguyễn Thị Tố Trinh báo cáo trước toàn thể hội nghị công tác giám sát tình hình thực hiện nội dụng, quy chế của Tổng Công ty cũng như việc thực hiện chính sách, chế độ liên quan đến người lao động năm 2013.

Năm 2013, Tổng Công ty đã thực hiện các chế độ bảo hiểm an sinh xã hội cho 403 người, đạt tỷ lệ 97% tổng số lao động; 3% số lao động ký hợp đồng lao động không thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là do người lao động đã hưởng chế độ hưu trí nên không tham gia các chế độ bảo hiểm.

Thỏa ước lao động tập thể Tổng Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao sử dụng lao động và người lao động trong Tổng Công ty như quy định về hợp đồng lao động, bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, đào tạo, vệ sinh an toàn lao động và công tác khen thưởng kỷ luật.

Nội quy lao động, quy chế lương – thưởng và các quy chế liên quan đến phúc lợi của người lao động đều được ban chấp công đoàn – đại diện cho tập thể người lao động Tổng Công ty tham gia đầy đủ, trách nhiệm. Trong Tổng Công ty luôn xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tin cậy và đoàn kết.

Hội nghị cũng thông qua phương hướng thực hiện trong năm 2014 với những nội dung chính:

–       Công đoàn Tổng Công ty sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích người lao động như: chế độ hợp đồng lao động, chính sách tuyển dụng lao động, chính sách tiền lương, tiền thưởng…

–       Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, tìm hiểu, nắm vững những thắc mắc, kiến nghị mà người lao động đặt ra, tuyên truyền kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới từng cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động để từ đó nâng cao nhận thức, biết rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quản lý và xây dựng Tổng Công ty.

Sau báo cáo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, thảo luận về các nội dung liên quan đến quyền lợi người lao động.

Phát biểu với các đại biểu tham dự hội nghị người lao động, Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi thay mặt Ban lãnh đạo Tổng Công ty ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của tập thể người lao động vào sự phát triển của VNCC. Tổng Công ty luôn và sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động của công đoàn, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, chế độ chính sách và đảm bảo các quyền lợi, vì lợi ích của người lao động.

Tiếp theo, nội dung quan trọng của Hội nghị là bầu Ban Thanh tra nhân dân và bầu Thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ.

 

001

 

Cũng tại hội nghị, hưởng ứng tinh thần hướng về biển đảo, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, Tổng Công ty đã phát động thi đua, quyên góp ủng hộ biển đảo tới toàn thể cán bộ nhân viên của Tổng Công ty. Các đại biểu tham dự cũng đã quyên góp trực tiếp tại hội nghị  được 24 triệu đồng. Số tiền này và số tiền thu được trong đợt phát động toàn Tổng Công ty sẽ được gửi tới các cơ quan chức năng để chung tay cùng đồng bảo cả nước ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động của chiến sỹ và ngư dân đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

 

004

Quyên góp ủng hộ biển đảo tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch HĐTV – Bà Nguyễn Thị Duyên phát biểu cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của tất cả Cán bộ viên chức trong Tổng công ty VNCC cho sự phát triển ổn định, thành đạt, tiến bộ của Toàn thể cán bộ VNCC. Cuối cùng, đồng chí Đào Tuyết Thanh thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động và chúc mừng Hội nghị thành công tốt đẹp.