Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Được sự thống nhất của Đảng ủy và Hội đồng thành viên về việc tăng cường bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Tổng Công ty, sáng ngày 04 tháng 7 năm 2011 tại Hội trường Tổng Công ty diễn ra lễ trao quyết định bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc và 04 cán bộ vào vị trí Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán và Phó Giám đốc đơn vị.

Được sự thống nhất của Đảng ủy và Hội đồng thành viên về việc tăng cường bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Tổng Công ty, sáng ngày 04 tháng 7 năm 2011 tại Hội trường Tổng Công ty diễn ra lễ trao quyết định bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc và 04 cán bộ vào vị trí Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán và Phó Giám đốc đơn vị.

Tham dự lễ trao quyết định bổ nhiệm ngoài các Ủy viên Hội đồng thành viên, còn có Kiểm soát viên, các ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đông đảo Giám đốc-các Phó giám đốc đơn vị trực thuộc VNCC và các cán bộ được mời.

 

01

 

 

Đại diện Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Đăng Cấn và Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi đã trao quyết định bổ nhiệm 03 phó Tổng Giám đốc.

–     Ths.KTS. Thân Hồng Linh – Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 5 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 5

–  Ths.KS. Nguyễn Lâm Cường – Giám đốc Văn phòng Kết cấu 3 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Văn phòng Kết cấu 3

–     Ths.KTS. Nguyễn Huy Khanh – Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 4 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 4

 

02

 

 

      Việc bổ sung cùng một lúc 03 cán bộ quản lý cấp cao Tổng công ty, chứng tỏ công tác quy hoạch cán bộ trong những năm qua được thực hiện nghiêm túc, đội ngũ cán bộ VNCC đã được tôi luyện trưởng thành cả về phẩm chất chính trị lẫn chuyên môn nghiệp vụ và thể hiện chủ trương của Lãnh đạo Tổng Công ty có chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của VNCC trong giai đoạn mới.

 

      Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi cũng đại diện cho Ban Lãnh đạo Tổng Công ty trao quyết định bổ nhiệm cho 04 cán bộ vào vị trí phó phòng Tài chính kế toán và phó Giám đốc đơn vị:

       –  Cử nhân KT. Đàm Thị Hải Yến được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán

       –  Ths.KSĐT. Đoàn Thị Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Quy hoạch – Hạ tầng

       –  Ths.KSXD. Nguyễn Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Kết cấu 1

       –  Ths.KSTHXD. Nguyễn Khắc Tâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Kết cấu 1

 

07

 

04

 

 

     Sáng ngày 05.07, Ban lãnh đạo mới của Tổng Công ty sẽ có cuộc họp giao ban đầu tiên để trao đổi những nội dung phân công nhiệm vụ và triển khai kế hoạch công tác năm 2011 của Tổng Công ty