Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 6/4, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành, ra thông báo mời thi tuyển (quốc tế) kiến trúc Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành. Theo đó, từ 12/4 đến 12/5, ACV sẽ phát hành hồ sơ thi tuyển; từ 13/6 đến 3/7 sẽ tổ chức chấm thi; và sẽ công bố kết quả ngay trong tháng 7/2016.

Thông báo mời thi tuyển kiến trúc Nhà ga hành khách – Cảng hàng không quốc tế Long Thành – Tiếng Anh
Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án Cảng hàng không Long Thành, Nhà ga thuộc Dự án Cảng hàng không Long Thành là một bộ phận công trình thuộc tổng thể kết cấu hạ tầng của cảng hàng không, sân bay. Nhà ga có tính chất đặc thù, gắn với các quy trình phục vụ đặc biệt và đồng bộ của cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Căn cứ các quy định của pháp luật về xây dựng, các công trình công cộng có quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù (bao gồm cả nhà ga hàng không dân dụng) phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.
Theo ACV