Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Chiều 30/3, Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Lễ công bố thành lập Viện Nhà ở và Công trình công cộng - trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng tới dự và chúc mừng sự ra đời của Viện Nhà ở và Công trình công cộng

Theo đó, ngày 25/12 Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1458/QĐ-BXD về việc thành lập Viện Nhà ở và Công trình công cộng trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia. Viện Nhà ở và Công trình công cộng là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia, hạch toán phụ thuộc, được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo sự uỷ quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia và quy định của pháp luật.

Viện Nhà ở và Công trình công cộng thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước; đào tạo, bồi dưòng cán bộ, thông tin, hợp tác quốc tế và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về nhà ở và công trình công cộng trong các lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch; phát triển nhà ở đô thị, nhà ở nông thôn; hệ thống kỹ thuật công trình và một số nhiệm vụ khác có liên quan.

Viện được phân công tập trung ở các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thông tin, hợp tác quốc tế và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về nhà ở và công trình công cộng trong các lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch; phát triển nhà ở đô thị, nhà ở nông thôn; hệ thống kỹ thuật công trình và một số nhiệm vụ khác có liên quan.

Quyết định về việc thành lập Viện Nhà ở và Công trình công cộng cũng nêu rõ: Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia có trách nhiệm tổ chức xây dựng Đề án vị trí việc làm của Viện Nhà ở và Công trình công cộng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động; ban hành hoặc phân cấp để Giám đốc Viện Nhà ở và Công trình công cộng ban hành quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế khác của Viện Nhà ở và Công trình công cộng. Chỉ đạo, quản lý các hoạt động của Viện Nhà ở và Công trình công cộng bảo đảm hiệu quả và đúng các quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) nhấn mạnh: Việc thành lập mô hình Viện trực thuộc Viện nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ chung trong các chức năng của Viện Kiến trúc Quốc gia, trong đó Viện Nhà ở và Công trình công cộng sẽ tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng liên quan đến nhà ở và các công trình công cộng. Với nhiệt huyết của sức trẻ, ban lãnh đạo Viện Nhà ở và Công trình công cộng phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, ngày càng vững mạnh, phát triển.

Ông Đỗ Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) trao Quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Minh Đức.

Tại lễ công bố thành lập Viện Nhà ở và Công trình công cộng, ông Đỗ Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) đã trao Quyết định số 19/QĐ-VKTQG về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Minh Đức, Thạc sỹ Kiến trúc, nguyên Phó phòng Thẩm định Dự án đầu tư phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Viện Nhà ở và Công trình công cộng, trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng).

Theo Báo Xây dựng điện tử