Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Chiều qua (14/5/2013), Tổng công ty đã tổ chức cuộc họp trao đổi về công tác kiểm thiết kế và phối hợp giữa các bộ môn thiết kế với bộ môn Dự toán. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban giám đốc, các Giám đốc và Phó giám đốc các văn phòng, các chủ nhiệm dự án, chủ trì bộ môn và các cán bộ có liên quan.

Chiều qua (14/5/2013), Tổng công ty đã tổ chức cuộc họp trao đổi về công tác kiểm thiết kế và phối hợp giữa các bộ môn thiết kế với bộ môn Dự toán. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban giám đốc, các Giám đốc và Phó giám đốc các văn phòng, các chủ  nhiệm dự án, chủ trì bộ môn và các cán bộ có liên quan.

 

001

 

Tại cuộc họp, Phó tổng giám đốc Trần Bình Trọng đã nêu lên những bất cập trong công tác kiểm hồ sơ thiết kế của các bộ môn và đưa ra các vấn đề về kĩ năng kiểm hồ sơ thiết kế, các biện pháp củng cố công tác kiểm hồ sơ thiết kế để các thành viên tham gia cuộc họp cùng trao đổi.

 

003

 

Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến khác nhau về những khó khăn, tồn tại và giải pháp khắc phục để chuẩn hóa khung tên, định dạng bản vẽ và thông tin thể hiện trên hồ sơ – bản vẽ, tăng cường chặt chẽ công tác kiểm và phối hợp hiệu quả giữa các bộ môn, đặc biệt là với Bộ môn dự toán dựa trên quy trình tiêu chuẩn ISO đã và đang được Tổng công ty áp dụng.

 

002

Nhiều ý kiến được nêu ra để các thành viên tham gia cuộc họp cùng thảo luận

 

Sau cuộc họp này, lãnh đạo các văn phòng sẽ có trách nhiệm thúc đẩy và kiểm soát chặt chẽ công tác kiểm hồ sơ của các cá nhân, phối hợp với các bộ môn khác để đưa ra bản vẽ đạt chất lượng tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

 

Bài: Thanh Thảo

Ảnh: Trọng Hùng