Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/ĐUK ngày 27/6/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 10/7/2017 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung […]

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/ĐUK ngày 27/6/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 10/7/2017 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng ủy Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng đã tổ chức lớp học tập quán triệt Nghị quyết với sự tham dự của đồng chí Trần Hồng Hà – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng hơn 100 đảng viên toàn Tổng Công ty.

Lớp học nhằm tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; góp phần làm tốt công tác tư tưởng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống cũng như công tác sản xuất của Tổng Công ty.