Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng 9/2, Chi bộ Văn phòng MEP đã tổ chức Lễ trao quyết định kết nạp Đảng viên cho hai quần chúng Trịnh Đức Tiến và Nguyễn Ngọc Thùy của Văn phòng MEP.

Trải qua thời gian rèn luyện, thử thách, đồng chí Nguyễn Ngọc Thùy và Trịnh Đức Tiến đều cho thấy lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, mất dân chủ, luôn khơi dậy tinh thân phấn đấu vì sự phát triển chung của đất nước. Về đạo đức, lối sống, hai đồng chí đều thể hiện lối sống giản dị, hòa đồng, khích lệ, giúp đỡ đồng nghiệp, có trách nhiệm với công việc được giao.

Hai đồng chí Đảng viên tuyên thệ trước cờ Đảng và Quốc kì

 

Một số hình ảnh tại lễ kết nạp