Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 16 tháng 4 năm 2014, Chi bộ Phòng Tổng hợp và Chi bộ Văn phòng Kết cấu 1 đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho các đồng chí đã đủ điều kiện trở thành Đảng viên chính thức.

Trong đợt này có 3  đồng chí gồm  Đỗ Thị Thanh Hoa (Chi bộ Phòng Tổng hợp), Nguyễn Thanh Hải (Văn phòng Kết cấu 1), Nghiêm Trung Hùng (Văn phòng Kết cấu 1) chính thức được kết nạp. Đây là các cá nhân tiêu biểu đã trải qua một năm thử thách, nỗ lực phấn đấu với phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều thành tích và đóng góp cho Tổng công ty, xứng đáng được đứng chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phát biểu sau khi nhận quyết định kết nạp Đảng, các đồng chí Đảng viên mới xúc động cảm ơn sự tin tưởng và động viên của Đảng bộ Tổng công ty và Chi bộ phòng đã giúp các đồng chí có thêm nghị lực phấn đấu để hôm nay chính thức được Kết nạp vào Đảng. Các đồng chí đều thể hiện quyết tâm sẽ phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng bộ Tổng công ty và Chi bộ phòng giao cho, luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức chính trị và đạo đức nghề nghiệp để xứng đáng là những Đảng viên gương mẫu trên mọi lĩnh vực.

Sau đây là một số hình ảnh Lễ kết nạp Đảng viên của Phòng Tổng hợp và Văn phòng Kết cấu 1:

Bí thư chi bộ Kết cấu 1 – Phạm Hữu Trí Dục trao quyết định kết nạp Đảng cho Đ/c Nguyễn Thanh Hải và đ/c Nghiêm Trung Hùng

Tập thể CBCNV chi bộ Văn phòng Kết cấu 1 chụp ảnh lưu niệm với đ/c Nguyễn Thanh Hải và đồng chí Nghiêm Trung Hùng

Chi bộ Văn phòng Kết cấu 1 chụp ảnh lưu niệm với hai đồng chí được kết nạp đợt này

 

Bài: Thanh Thảo

Ảnh: Trọng Hùng