Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, ngày 4/4/2017, Tổng Công ty đã tiến hành Lễ Công bố thành lập Văn phòng Kiến trúc 2 , Phòng Marketing và phát triển thị trường đồng thời trao quyết định bổ nhiệm một số chức danh trưởng – phó phòng và giám đốc, phó giám đốc một số đơn vị. Tại buổi […]

Sáng nay, ngày 4/4/2017, Tổng Công ty đã tiến hành Lễ Công bố thành lập Văn phòng Kiến trúc 2 , Phòng Marketing và phát triển thị trường đồng thời trao quyết định bổ nhiệm một số chức danh trưởng – phó phòng và giám đốc, phó giám đốc một số đơn vị.

Tại buổi lễ, Tổng Công ty đã công bố thành lập mới hai đơn vị là Phòng Marketing và Phát triển thị trường thuộc khối chức năng và Văn phòng Kiến trúc 2 thuộc khối sản xuất.

Phòng Marketing và Phát triển thị trường được thành lập mới trên cơ sở phát triển từ nhóm Marketing trực thuộc phòng Kế hoạch và Đầu tư, được bổ sung thêm nhân sự và kiện toàn bộ máy thành một phòng thuộc khối chức năng, có nhiệm vụ chính là tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt động marketing, truyền thông thương hiệu và phát triển thị trường.

Văn phòng Kiến trúc 2 được thành lập mới trên cơ sở điều động một số nhân sự của hai văn phòng Kiến trúc 1 và Kiến trúc 5, kiện toàn bộ máy thành một văn phòng kiến trúc thuộc khối sản xuất.

Cũng trong đợt này, Tổng Công ty đã trao quyết định bổ nhiệm một số vị trí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc của một số đơn vị trực thuôc Tổng Công ty.

Ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Phòng Kế hoạch và Đầu tư được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Marketing và Phát triển thị trường (mới thành lập)

Ông Hà Đức Hưởng – Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 5 được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 5

Ông Nguyễn Quý Phong – Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 1 được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 1

Ông Lê Huy – Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 1 được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 2 (mới thành lập)

Ông Đặng Hải Bình – Cán bộ Văn phòng Kiến trúc 1 được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 1

Ông Nguyễn Anh Tuyền – Cán bộ Văn phòng Kiến trúc 1 được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 1

Ông Trần Thanh Sơn – Cán bộ Văn phòng Kiến trúc 1 được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 1

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Cán bộ Văn phòng Kiến trúc 5 được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 2 (mới thành lập)

Ông Trần Quang Huy – Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 4 được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 2 (mới thành lập)

Ông Nguyễn Văn Tiến – Phó phòng Kế hoạch và đầu tư được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Dự án

Ông Lê Xuân Hoàng – Cán bộ Văn phòng Kiến trúc 5 được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 5

Bà Mai Quỳnh Phương – Cán bộ phòng Kế hoạch và đầu tư được bổ nhiệm giữ chức Phó phòng Marketing và Phát triển thị trường (mới thành lập)

Ông Trần Xuân Hùng – Cán bộ Văn phòng Kết cấu 2 được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Kết cấu 2

Tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thân Hồng Linh phát biểu chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm trong dịp này: “…Tổng Công ty đã ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong thời gian vừa qua, và đánh giá rất tốt năng lực, phẩm chất của các đồng chí; tin tưởng trao quyết định bổ nhiệm các đồng chí giữ chức vụ quản lý đơn vị. Đây là niềm vinh dự cho mỗi cán bộ trong sự nghiệp của mình nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao không chỉ của riêng Ban Lãnh đạo mà còn của cả tập thể CBCNV Tổng Công trao cho các đồng chí nhiệm vụ kế thừa và phát triển VNCC. Các đồng chí phải luôn giữ vai trò “thủ lĩnh”, “phó tướng” tiên phong trên “mặt trận sản xuất, kinh doanh”, cùng các cán bộ nhân viên trong đơn vị, đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Tổng Công ty.”

Nhận nhiệm vụ mới, các cán bộ được bổ nhiệm phát biểu cảm ơn Ban lãnh đạo Tổng Công ty cùng tập thể đã tin tưởng giao nhiệm vụ và hứa sẽ nỗ lực hết mình cùng với tập thể cán bộ nhân viên trong đơn vị kế thừa và phát huy thế mạnh vốn có, tiếp tục bổ sung và ứng dụng phát triển những kỹ năng quản lý, tư vấn thiết kế để xây dựng và phát triển đơn vị ngày một lớn mạnh, đáp ứng sự kỳ vọng của Ban lãnh đạo, chung sức xây dựng thương hiệu VNCC trong giai đoạn mới…

Phát biểu với các cán bộ lãnh đạo mới, Tổng Giám đốc Trần Đức Toàn cho biết: “Mô hình cổ phần hóa và cơ chế mới sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị có được môi trường thuận lợi, hệ thống quản lý chuyên nghiệp, cơ sở vật chất ổn định để phát huy tốt nhất năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ông tin tưởng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới của VNCC có sức trẻ, nhiệt huyết, năng lực chuyên môn sẽ đảm đương được trọng trách mà Tổng Công ty giao phó”

Kết thúc Lễ công bố và trao quyết định, toàn bộ đại biểu tham dự hội nghị cùng nâng ly chúc mừng. Những đôi bàn tay bắt chặt, những nụ cười hân hoan trong niềm vui mang theo những kỳ vọng mới.