Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Chuẩn bị công tác sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai một số nôi dung công tác tháng 5-6/2019, ngày 10/6, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp giao ban mở rộng với sự chủ trì của Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Thân Hồng Linh và sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc cùng đại diện các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty.

Chủ tịch HĐQT Thân Hồng Linh chỉ đạo các đơn vị rà soát, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của từng đơn vị. Trong đó tập trung nêu nên những vướng mắc khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, đưa ra những giải pháp tháo gỡ, khắc phục hỗ trợ từ Tổng Công ty.

Đối với các công tác điều chỉnh các Quy chế, xây dựng quỹ lương, thang bậc lương, Tổng Giám đốc Trần Đức Toàn đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện bám sát theo chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị. Thành viên Ban giám đốc cũng đã rà soát lại công việc, báo cáo các nội dung của từng thành viên phụ trách. Năm phòng chức năng báo cáo và thảo luận việc phối hợp công việc của khối chức năng và các đơn vị, công tác quản lý tổ chức, tham mưu lãnh đạo, kế hoạch chi tiêu tài chính về các nội dung quản lý hành chính, tổ chức nhân sự, marketing – thị trường, kế hoạch – đầu tư và kế toán – tài chính.

Trên cơ sở kế hoạch 2019, cuộc họp đã rà soát đầy đủ các nội dung và kiểm điểm lại các kết quả thực hiện trong những tháng vừa qua để chuẩn bị cho cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm của Tổng Công ty với mục tiêu đảm bảo hoàn thành kế hoạch chung của năm 2019.

Một số hình ảnh tại cuộc họp: