Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, tại trụ sở Công ty Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng – Hà Nội, Hội nghị Hội đồng phát triển VC Group với nội dung sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2014 và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có Chủ tịch HĐTV Nguyễn Thị Duyên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đặng Kim Khôi, Chủ tịch, Tổng Giám đốc các công ty thành viên...

Sáng nay, tại trụ sở Công ty Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng – Hà Nội, Hội nghị Hội đồng phát triển VC Group với nội dung sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2014 và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có Chủ tịch HĐTV Nguyễn Thị Duyên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đặng Kim Khôi, Chủ tịch, Tổng Giám đốc các công ty thành viên…

Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng Công ty, Phó Tổng Giám đốc Thân Hồng Linh đã trình bày báo cáo công tác 9 tháng đầu năm 2014. Theo nội dung báo cáo, Tổng Công ty và các công ty thành viên bước vào năm kế hoạch 2014 với rất nhiều khó khăn, thách thức, công việc dữ trữ gối đầu chuyển tư năm 2013 chuyển sang không nhiều. Những tháng đầu năm khan hiếm công việc, ít những hợp đồng lớn. Tuy nhiên với sự nỗ lực của các Công ty thành viên, Quý 2 và Quý 3 đã có những biến chuyển, nhiều hợp đồng được ký kết với một số những hợp đồng có giá trị lớn đã được ký kết và triển khai.

W_IMG_3771

 

Ước kết quả sản xuất 9 tháng đầu năm 2014 của toàn VC Group: Giá trị sản xuất 746,8 tỷ đồng; Tổng doanh thu 674,6 tỷ đồng; Lợi nhuận 37,9 tỷ đồng; Nộp ngân sách 72,9 tỷ đồng.

Cùng với những nỗ lực tìm kiếm việc, thực hiện sản xuất kinh doanh, các công ty thành viên đã thực hiện nghiêm túc các quy định, triển khai thực hiện tốt các nghị định của Chính phủ và các văn bản nhà nước (Nghị định 99/2012/NĐ-CP; Nghị định 61/2013/NĐ-CP; Nghị định 71/2013/NĐ-CP; Nghị định 206/2013/NĐ-CP…); thực hiện đề án tái cơ cấu và công tác cổ phần hóa doanh nghiệp…

 

W_IMG_3755

 

Những nhiệm vụ chính trong 3 tháng cuối năm và thời gian tới cần tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2014; xây dựng và trình Bộ Xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; Hoàn thành IPO hai đơn vị là USCO và INCOSAF; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thông qua quy chế…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu, thảo luận, đóng góp ý kiến các mặt nội dung công tác và kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

Hội nghị kết thúc 11h30.