Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2019, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban VC Group - Quý III năm 2019. Tham dự hội nghị có Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Tổng Công ty, Chủ tịch – Tổng giám đốc các công ty thành viên trong tổ hợp VC Group và đại diện phòng ban khối chức năng.

Chủ tịch HĐQT Thân Hồng Linh, đại diện hội đồng quản trị chủ trì và điều hành hội nghị.

Trong bản báo cáo trình bày trước hội nghị, ông Nguyễn Lâm Cường – thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc Tổng công ty đưa ra những số liệu tăng trưởng của thị trường 9 tháng năm 2019: trong đó GDP ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm trở lại đây.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, ngành xây dựng tăng 9,36% đóng góp 52,6%.

Trước những tín hiệu khả quan của thị trường Tổng công ty và các công ty thành viên luôn phát huy thế mạnh về ngành nghề để bám sát kế hoạch đề ra.

  

Với sự tăng trưởng của Ngành xây dựng cũng như lĩnh vực bất động sản nên tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các công ty thành viên có nhiều chuyển biến tích cực được thể hiện qua kết quả sản xuất.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019

Trong 9 tháng 2019, Tổng công ty và các đơn vị đã duy trì và nỗ lực tìm kiếm công việc với kết quả như sau:

Tổng giá trị sản xuất: 1351.50 tỷ đổng, đạt 79,88% kế hoạch, bằng 103,88% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất hợp nhất: 680,50 tỷ đồng, đạt 72,05% kế hoạch, bằng 79,68% so với cùng kỳ;

Tổng giá trị doanh thu: 1.166,91 tỷ đồng, đạt 100,41% kế hoạch bằng 102,20% so với cùng kỳ.

Doanh thu hợp nhất: 499,90 tỷ đồng, đạt 71,89% kế hoạch bằng 62,90% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 33,56 bằng 96,30% so với cùng kỳ.

Tình hình sản xuất của Tổng công ty và các công ty thành viên luôn bám sát kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện dự án  nhiều công trình chậm nghiệm thu và thanh toán, đặc biệt có nhiều công trình tạm dừng do chính sách thắt chặt về thủ tục pháp lý và Chủ đầu tư thiếu vốn.

Với mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2019, Tổng công ty đã tăng cường đẩy mạnh các hoạt động quảng bá phát triển thị trường, tìm kiếm công việc mới, đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, thu hồi công nợ. Tổng công ty và các công ty thành viên luôn bám sát kế hoạch, một số công ty có kết quả kinh doanh tốt, kết quả 9 tháng đầu năm đã vượt kế hoạch đề ra về doanh thu như USCO, về lợi nhuận như VNCC, VCC, INCOSAF, các công ty khác cũng dự kiến sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2019.

Tính đến thời điểm tháng 10 năm 2019, 10 công ty thành viên trong tổ hợp VC Group đã hoàn thành cơ bản toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Trong đó có những chỉ tiêu đã vượt kế hoạch: CDC (hoàn thành 150% chỉ tiêu giá trị sản xuất); CIC (hoàn thành 113,64% chỉ tiêu doanh thu); VNCC (hoàn thành 137,40% lợi nhuận), INCOSAF (hoàn thành 130% chỉ tiêu lợi nhuận).

 

Trong phiên thảo luận, thông qua các ý kiến trao đổi của đại diện các công ty thành viên, hội nghị nhận định: dù kết quả 9 tháng đầu năm, các đông ty đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, nhưng trong bối cảnh cơ chế, chính sách ngày 1 thắt chặt, nhiều dự án phải tạm dừng để rà soát, kiểm tra và hoàn thiện thủ tục theo quy định, thị trường bất động sản trong quý IV/2019 và đặc biệt năm 2020 sẽ có nhiều tác động, cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt, nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với các đơn vị tư vấn.

Do đó, các công ty trong tổ hợp cần phải nỗ lực hơn nữa, mở rộng và tiếp cận các thị trường mới, tích cực thêm nguồn việc dự trữ sản lượng cho kỳ kinh doanh năm 2020.

Trước mắt, hội nghị đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể trong quý IV, 2019:

Mở rộng thị trường, tăng cường công tác maketing đối với các nước trong khu vực và các chủ đầu tư lớn trong nước. Đẩy mạnh công tác rà soát hợp đồng, thu hồi công nợ đưa ra các chính sách thu hồi để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và dòng tiền nhằm đảm bảo lương và đời sống cho cán bộ.

Tập trung triển khai hoàn thành công tác quyết toán bàn giao từ Doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần của Công ty mẹ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP.

Đảm bảo công tác giải trình các vấn đề liên quan trong công tác cổ phần hóa và thoái vốn theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng, đồng thời thực hiện các công tác thoái vốn và các công việc liên quan theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng sau khi có kết luận về công tác rà soát, chuyển giao, thoái vốn theo đúng quy định.

Sẽ còn nhiều việc phải làm trong thời gian còn lại của năm, nhưng với kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm nay, cùng những giải pháp cụ thể trong giai đoạn tới, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào một kết quả thành công năm 2019.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị: