Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng 17/10/2012, Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị giao ban Công tác sản xuất kinh doanh đến Quý III/2012 và Phương hướng hoạt động Quý IV/2012.

Sáng 17/10/2012, Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị giao ban Công tác sản xuất kinh doanh đến Quý III/2012 và Phương hướng hoạt động Quý IV/2012.

 

DSC_0903_chon

 

Trong quý III/2012, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được đẩy mạnh hơn Quý I-II, nhiều hợp đồng đang được khẩn trương thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2012. Doanh thu tiền về của Tổng công ty từ tháng 7 đến tháng 9 đạt cao hơn cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, phần phát triển công việc mới có phần chững lại. Sản lượng hợp đồng mới tính đến tháng 9/2012 ước tính đạt 80% kế hoạch năm 2012. Một số dự án bị chậm tiến độ và sai sót do các nguyên nhân khách quan và chủ quan cần được khẩn trương thực hiện đáp ứng tiến độ và chất lượng mà Chủ đầu tư yêu cầu.

 

DSC_0919_chon

 

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ cần thực hiện trong quý IV/2012 bao gồm: đẩy mạnh công tác tiếp thị; tiếp xúc các nhà đầu tư, tập trung tìm kiếm các dự án mới để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2012; đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và xây dựng quy chế thu hồi công nợ; mở rộng ngành nghề sang các lĩnh vực mới; hoàn thành xin chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Tổng công ty; triển khai một số lớp học chuyên đề theo kế hoạch; triển khai ISO tại chi nhánh Miền Nam và Trung tâm Miền Nam và một số hoạt động khác.

 

DSC_0909_chon1

 

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Tổng công ty và Lãnh đạo các đơn vị đã đưa ra các ý kiến, đề xuất nhằm khắc phục những tồn tại và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian tới. Tất cả các ý kiến đều thể hiện quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2012, đẩy mạnh công tác tiếp xúc, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm các dự án mới về cho văn phòng và Tổng công ty.

 

DSC_0912_chon

 

Bài Thanh Thảo

Ảnh Trọng Hùng