Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 30/8/2023, VNCC vinh dự được trao 2 giải gồm: 1 giải Nhất (VP Kiến trúc 2) và 1 giải Nhì (VP Kiến trúc 3) cho 2 phương án thi tuyển kiến trúc Dự án Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tại phường Phú Lương, Quận Hà […]

Ngày 30/8/2023, VNCC vinh dự được trao 2 giải gồm: 1 giải Nhất (VP Kiến trúc 2) và 1 giải Nhì (VP Kiến trúc 3) cho 2 phương án thi tuyển kiến trúc Dự án Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tại phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Công trình có tổng mức đầu tư 980 tỷ đồng và được xây dựng trên tổng diện tích khu đất khoảng trên 42.000 m2.

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng và Thành phố Hà Nội.Với tính chất chính trị quan trọng, công trình được chú trọng từ khâu sơ tuyển,dự tuyển và chấm điểm khắt khe, thận trọng của Hội đồng chấm thi. Các nhà thầu dự thi tuyển đều là những đơn vị tư vấn có năng lực và kinh nghiệm tốt.

Trải qua các vòng sơ tuyển năng lực và thi tuyển phương án kiến trúc, là một trong 4 đơn vị được vào danh sách ngắn với 2 phương án dự thi, VNCC đã được xướng tên cho cả hai phương án dự thi ở những vị trí cao nhất.

Phương án giải Nhất của Văn phòng Kiến trúc 2 VNCC được Hội đồng thi tuyển đánh giá cao bởi tính khả thi, bố cục hợp lý và đẹp về tổng thể. Ý tưởng thiết kế công trình mang nét hài hòa với cảnh quan xung quanh, phát huy bản sắc kiến trúc cho Thủ đô. Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần tạo điểm nhấn cho không gian kiến trúc của Thành phố Hà Nội.

Xem ảnh phương án đạt giải Nhất thi tuyển kiến trúc Dự án Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. (Văn phòng Kiến trúc 2):

 

Xem ảnh phương án đạt giải Nhì thi tuyển kiến trúc Dự án Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. (Văn phòng Kiến trúc 3):

 

Kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Dự án Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tại :

http://qhkt.hanoi.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/lhsnnzm6sAin/content/ket-qua-thi-tuyen-phuong-an-kien-truc-du-an-xay-dung-truong-ao-tao-can-bo-le-hong-phong-thanh-pho-ha-noi

 

Kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Dự án Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội