Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức lễ Kết nạp Đảng viên mới cho 5 đồng chí cán bộ đã phấn đấu rèn luyện đạo đức, chính trị và công tác chuyên môn tốt thuộc chi bộ Kinh tế, và chi bộ VPKT4:

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức lễ Kết nạp Đảng viên mới cho 5 đồng chí cán bộ đã phấn đấu rèn luyện đạo đức, chính trị và công tác chuyên môn tốt thuộc chi bộ Kinh tế, và chi bộ VPKT4:

– Đ/c Đào Thị Tuyết Thanh – Chi bộ Kinh tế.

– Đ/c Đàm Thị Hải Yến – Chi bộ Kinh tế.

– Đ/c Nguyễn Đình Thắng – Chi bộ Kinh tế.

– Đ/c Nguyễn Trường Linh – Chi bộ VPKT4.

– Đ/c Hoàng Thị Quỳnh Ngọc – Chi bộ VPKT4.