Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã được Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục điều hành chính sách lãi suất cũng như tỷ giá theo hướng ổn định; đồng thời, thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng nguồn tín dụng gắn với bảo đảm cơ cấu tín dụng phù hợp, trong đó, cần tập trung tín dụng vào những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương mà Chính phủ đã đề ra

Chính phủ cũng yêu cầu đặc biệt giám sát một cách chặt chẽ khi thực hiện cho vay đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản, dự án thu hồi vốn thời gian dài… Cùng với đó, cần nhanh chóng hoàn thành xây dựng, đề xuất gói tín dụng cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo Nghị quyết số 05/2015 của Chính phủ.

Bộ Tài chính có trách nhiệm theo dõi những diễn biến về giá cả một cách chặt chẽ, điều hành các mặt hàng do Nhà nước quản lý giá theo cơ chế của thị trường, góp phần tạo nên sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Bộ Công Thương được giao trách nhiệm điều hành duy trì đà tăng trưởng của ngành công nghiệp; chú trọng vào việc nâng cao sản lượng dầu thô khai thác trong nước; nhanh chóng đề xuất các chính sách để khuyến khích sự phát triển và thu hút vốn đầu tư cho các ngành công nghiệp hỗ trợ, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh cũng như giá trị gia tăng trong nước…

Dưới sự chủ trì của Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan, ban ngành và địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn tích cực tháo gỡ khó khăn trên thị trường bất động sản gắn với việc thực hiện các chiến lược về nhà ở, nhất là loại hình nhà ở xã hội; tích cực thực hiện triển khai Luật Xây dựng và Luật Nhà ở một cách hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013 của Chính phủ.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đã yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương cũng như các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước tập trung hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2015; cần xác định rõ trách nhiệm đối với từng cá nhân người đứng đầu các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

Đồng thời, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính; thực hiện đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ và công chức một cách hiệu quả; cần tập trung vào công tác cải cách thể chế.

Theo Vneconomy