Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

THÔNG BÁO: Về việc: Cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp; tư vấn lập phương án cổ phần hóa

Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện cổ phần hóa theo văn bản số 283/TTg-ĐMDN ngày 05/03/2012 của Thủ Tướng chính phủ.
Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định về cổ phần hóa tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và
tư vấn lập phương án cổ phần hóa Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.

Hồ sơ năng lực, đề xuất đề nghị gửi đến đến địa chỉ sau:
– Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.
– Địa chỉ: 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
– Thời gian: từ ngày 01/11/2014 đến 07/11/2014.