Menu
| Menu
vi / en
Close
vi / en
Đăng ký nhận cập nhật

Trong môi trường hành nghề hiện nay, khái niệm Kiến trúc cộng đồng (KTCĐ) hay cao hơn là Kiến trúc vì cộng đồng đang là một khái niệm khá mới mẻ, do đó cho đến nay chưa có một định nghĩa hay một hệ thống lý luận chính thức cụ thể nào.

“Kiến trúc vì cộng đồng” là gì? Thuật ngữ này nên hiểu theo ý nghĩa rộng lớn: kiến trúc vì cộng đồng bao gồm mọi hoạt động về kiến trúc – quy hoạch có tác động đến một cộng đồng (theo định nghĩa của Wikipedia: một cộng đồng là một thể thống nhất các đối tượng sống trong cùng một môi trường) không chỉ là một số công trình kiến trúc phục vụ cộng đồng.

Ở nghĩa hẹp, về bản chất công trình kiến trúc phục vụ cộng đồng là một loại hình của công trình kiến trúc công cộng mà thường được gọi tắt là kiến trúc công cộng (KTCC). Điểm khác biệt cơ bản với các thể loại công trình kiến trúc công cộng khác là ở chỗ chủ thể sử dụng công trình không được, không cần, hay không thể xác định rõ ràng như các loại hình kiến trúc công cộng khác (nhà hát phục vụ nhu cầu con người đến để nghe hát – đối tượng phục vụ là những người có nhu cầu thưởng thức âm nhạc… ).

Bình luận của bạn

Danh sách chuyên gia

01

Chủ đề liên quan

22/03/2021

Bắt đầu bởi

Sau một thời gian hình thành và phát triển nhà ở cao tầng, một số loại hình thiết kế cũ đã bị loại bỏ, một…

26/04/2021

Bắt đầu bởi

Trong môi trường hành nghề hiện nay, khái niệm Kiến trúc cộng đồng (KTCĐ) hay cao hơn là Kiến trúc vì cộng đồng đang là…

29/01/2021

Bắt đầu bởi

Vancouver (Canada) hiện đã là một trong những thành phố xanh trên thế giới, đây là một ví dụ điển hình về quy hoạch đô…