Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

1

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  Công ty Cổ phần Trung tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam

  Địa điểm:

  Xã Cổ Loa, Mai lâm, Xuân Canh, và Đông Hội - Huyện Đông Anh - Hà Nội

  Quy mô:

  38.75 Ha

  Thời gian:

  2017

 • Hạng mục:
  Công trình hỗn hợp

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm:

Thiết kế HTKT toàn bộ dự án

Công trình Nhà triển lãm:

 • Thiết kế ý tưởng: GMP
 • VNCC: TKBVTC phần Kiến Trúc

Công trình Khách Sạn:

 • Thiết kế ý tưởng: Atkins
 • VNCC: TKCS, TKBVTC

Dự án liên quan