Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

5

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  Trường Đại học Thuỷ Lợi

  Địa điểm:

  Khu đại học Phố Hiến - huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

  Quy mô:

  GFA: 44.261m2; 80,33ha

  Thời gian:

  2012

 • Hạng mục:
  Công trình Giáo dục

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm: KSĐC, ĐC QHTMB, PAKT, BVTC (KT, KC, CĐN, DT)

Dự án liên quan