Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

8

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  BQLDA các công trình xây dựng của Đảng ở TW

  Địa điểm:

  Khu tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihan –  Savannakhet – CHDCND Lào

  Quy mô:

  2-3 tầng; GFA: 4700m2

  Thời gian:

  2011

 • Hạng mục:
  Công trình Văn hóa - Giải trí

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm    TKYT, DAĐT, TKCS, TKKT, BVTC, GSTG

Dự án liên quan