Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

2

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  BQLDA các công trình của Đảng ở TƯ

  Địa điểm:

  7 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

  Quy mô:

  Đang cập nhật...

  Thời gian:

  9 tầng + 3 tầng hầm; 13.490 m2 sàn

 • Hạng mục:
  Công trình Văn phòng

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm: PAKT được chọn, NCKT

Dự án liên quan