Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

4

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  Công ty Mapletree Business City tại Bình Dương

  Địa điểm:

  KCN Việt Nam - Singapore II, Bình Dương

  Quy mô:

  DTXD 77067 m2

  Thời gian:

  2017

 • Hạng mục:
  Công trình Công nghiệp

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm: Tổng thầu tư vấn

Dự án liên quan