Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

4

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  Học viện Quân y    

  Địa điểm:

  Học viện Quân y - Hà Đông - Hà Nội  

  Quy mô:

  DTXD: 2900 m2 ; 217.500 m2 sàn

  Thời gian:

  2009

 • Hạng mục:
  Công trình Giáo dục

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm  QHTMB, TKCS, TKKT,  BVTC, GSTG

(KT, KC, CĐN, DT)

Dự án liên quan