Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

1

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  CTCP BĐS nghỉ dưỡng Quảng Nam

  Địa điểm:

  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam

  Quy mô:

  138 ha

  Thời gian:

  2017

 • Hạng mục:
  Công trình Quy hoạch - Hạ tầng

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm: QH 1/500

Chủ nhiệm dự án: QHHT

Dự án liên quan