Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

4

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội

  Địa điểm:

  Lô đất HH1 Khu Ngoại Giao Đoàn

  Quy mô:

  27 tầng nổi + 3 tầng hầm; 89.363 m2 sàn

  Thời gian:

  2017

 • Hạng mục:
  Công trình hỗn hợp

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm: PAKT được chọn
Chủ nhiệm dự án: VPKT4

Dự án liên quan