Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

2

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  BQLDA trọng điểm Bộ Y tế  

  Địa điểm:

  Tp Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

  Quy mô:

  22,1287 ha; 1.000 giường

  Thời gian:

  2014

 • Hạng mục:
  Công trình Y tế

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm:  QHCT 1/500

Dự án liên quan