Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

6

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  UBND tỉnh Bắc Kạn    

  Địa điểm:

  Thị xã Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

  Quy mô:

  Nhà khám bệnh 4 tầng, K.thuật 8 tầng; 67.423 m2 sàn,  500 giường

  Thời gian:

  2009

 • Hạng mục:
  Công trình Y tế

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm  PAKT,  DAĐT, TKCS, TKKT , BVTC (KT, KC, CĐN, DT)

Dự án liên quan