Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

3

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  KOICA      

  Địa điểm:

  Khu KTM Chu Lai - Quảng Nam

  Quy mô:

  500 giường, 7 tầng; 33.721 m2 sàn

  Thời gian:

  2008

 • Hạng mục:
  Công trình Y tế

Chi tiết

TVNN: MAC
Công việc VNCC đảm nhiệm:  TKCS, TKKT, BVTC (KT, KC CĐN)

Dự án liên quan