Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

1

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  BQLDA trọng điểm Bộ Y tế

  Địa điểm:

  xã Liêm Tuyền - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam

  Quy mô:

  20,07 ha; 1.000 giường

  Thời gian:

  2014

 • Hạng mục:
  Công trình Y tế

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm: QHCT 1/500

Dự án liên quan