Menu
| Menu
vi / en
Close
vi / en
Đăng ký nhận cập nhật
|

Xem các chủ đề khác

Danh sách chuyên gia

Đình Huân

Coder

01

chieu

Designer

02

03

Xem các chủ đề khác

31/05/2017

Bắt đầu bởi Đình Huân

KTS Nguyễn Huy Khanh: Ngày Kiến trúc Việt Nam (27-4) lần đầu tiên được tổ chức, tôi cũng như các anh chị em KTS trẻ khác…

31/05/2017

Bắt đầu bởi Đình Huân

Sự ra đời của Luật hành nghề KTS (Luật HNKTS) là đòi hỏi cấp thiết trong bối cảnh xây dựng hiện nay ở VN.

30/05/2017

Bắt đầu bởi Đình Huân

CHỦ ĐỀ: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC SÁNG TÁC KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH CỦA VNCC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

29/05/2017

Bắt đầu bởi Đình Huân

Những ngày đầu xuân mới, cùng nhớ lại ngày đáng nhớ 3 năm về trước, ngày 11/1/2007 khi Việt nam đã chính thức gia nhập…