Danh sách dự án
Menu Phiên bản cũ
Menu
vi / en
Close
vi / en

Tin nổi bật

Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 – Tổ hợp VC Group Hội nghị sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ XIX – Giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Tổng Công ty
About US
Giới thiệu

Quá khứ là
nguồn cảm hứng
của tương lai

Chúng tôi gọi lịch sử hơn 60 năm là “di tích” của quá khứ, là nền tảng của hiện tại và là ”nguồn cảm hứng của tương lai”.

Ngắm ngôi nhà xanh mát ngập tràn ánh sáng ở Singapore Ngắm ngôi nhà xanh mát ngập tràn ánh sáng ở Singapore Xem thêm
title post
FROM VNCC'S FORUM
#
26/02/2018
VNCC 2017 – Năm của sự Hợp tác

“Ranh giới giữa cạnh tranh và hợp tác trong thời kỳ hiện nay thật khó phân định. Chúng tôi có thể là đối thủ của bạn nhưng cũng sẵn sàng trở thành đối tác của bạn để cùng nhau phát triển một cách bền vững”. Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – […]

VNCC 2017 – Năm của sự Hợp tác VNCC 2017 – Năm của sự Hợp tác Xem thêm
HIGHLIGHTED VIDEO
Tổng Công ty VNCC tiếp Lãnh đạo TS Group & đại diện một số công ty tư vấn nước ngoài
Tổng Công ty VNCC tiếp Lãnh đạo TS Group & đại diện một số công ty tư vấn nước ngoài
Tổng Công ty VNCC tiếp Lãnh đạo TS Group và đại diện một số công ty tư vấn nước ngoài
Ngắm ngôi nhà xanh mát ngập tràn ánh sáng ở Singapore Ngắm ngôi nhà xanh mát ngập tràn ánh sáng ở Singapore Xem thêm