Danh sách dự án
Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Tin nổi bật

VNCC – 65 năm một chặng đường VNCC tiếp nhận bộ sách quý về địa chất công trình lãnh thổ Việt Nam từ nhóm tác giả bộ sách trao tặng. Đoàn công tác của Tổng Công ty SCIC tới thăm và làm việc tại Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Văn phòng Kinh tế Dự án, Phó Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Phó Giám đốc XN Tư vấn Giám sát và Quản lý dự án và người đại diện phần vốn VNCC tại TCIDI. Bộ Xây dựng chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP sang Tổng Công ty SCIC.
About US
Giới thiệu

Quá khứ là
nguồn cảm hứng
của tương lai

Chúng tôi gọi lịch sử hơn 60 năm là “di tích” của quá khứ, là nền tảng của hiện tại và là ”nguồn cảm hứng của tương lai”.

Ngắm ngôi nhà xanh mát ngập tràn ánh sáng ở Singapore Ngắm ngôi nhà xanh mát ngập tràn ánh sáng ở Singapore Xem thêm
title post
FROM VNCC'S FORUM
#
26/02/2018
VNCC 2017 – Năm của sự Hợp tác

“Ranh giới giữa cạnh tranh và hợp tác trong thời kỳ hiện nay thật khó phân định. Chúng tôi có thể là đối thủ của bạn nhưng cũng sẵn sàng trở thành đối tác của bạn để cùng nhau phát triển một cách bền vững”. Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – […]

VNCC 2017 – Năm của sự Hợp tác VNCC 2017 – Năm của sự Hợp tác Xem thêm
HIGHLIGHTED VIDEO
Tổng Công ty VNCC tiếp Lãnh đạo TS Group & đại diện một số công ty tư vấn nước ngoài
Tổng Công ty VNCC tiếp Lãnh đạo TS Group & đại diện một số công ty tư vấn nước ngoài
Tổng Công ty VNCC tiếp Lãnh đạo TS Group và đại diện một số công ty tư vấn nước ngoài
Ngắm ngôi nhà xanh mát ngập tràn ánh sáng ở Singapore Ngắm ngôi nhà xanh mát ngập tràn ánh sáng ở Singapore Xem thêm