Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Thực hiện Kế hoạch số 11 KH/ĐU ngày 27/04/2012 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về việc tổ chức lớp học tập quán triệt Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chiều 25/5/2012, Đảng ủy Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) đã tổ chức lớp học quán triệt Nghị quyết cho toàn thể các đảng viên và cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty.

Thực hiện Kế hoạch số 11 KH/ĐU ngày 27/04/2012 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về việc tổ chức lớp học tập quán triệt Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chiều 25/5/2012, Đảng ủy Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) đã tổ chức lớp học quán triệt Nghị quyết cho toàn thể các đảng viên và cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty.

Tại Hội nghị,  đồng chí Lê Văn Thái – Trưởng ban tổ chức – Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm:

–       Tình hình và nguyên nhân ra đời Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

–       Mục tiêu, phương châm của Nghị quyết.

–       Các nhóm giải pháp bao gồm: phê bình và tự phê bình; tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; giải pháp về cơ chế, chính sách; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

–       Các bước tổ chức thực hiện.

Kết thúc buổi học, thay mặt Tổng công ty, Phụ trách Phòng Tổng hợp Đỗ Ngọc Liên đã lên cảm ơn và báo cáo với đồng chí Lê Văn Thái Tổng công ty VNCC sẽ tiến hành triển khai, thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI theo đúng kế hoạch mà Đảng ủy Bộ Xây dựng đã đưa ra.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và rất quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Bài: Thanh Thảo