Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Với mục đích nâng cao kỹ năng kiểm hồ sơ thiết kế cho các kiến trúc sư, các chủ trì kiến trúc, ngày 03 tháng 07 năm 2012, VNCC đã tổ chức lớp chuyên đề “Công tác kiểm hồ sơ thiết kế Kiến trúc” do Phó tổng giám đốc – TS.KTS Trần Bình Trọng biên soạn và trình bày tại Hội trường Tổng công ty.

Với mục đích nâng cao kỹ năng kiểm hồ sơ thiết kế cho các kiến trúc sư, các chủ trì kiến trúc, ngày 03 tháng 07 năm 2012, VNCC đã  tổ chức lớp chuyên đề “Công tác kiểm hồ sơ thiết kế Kiến trúc” do Phó tổng giám đốc – TS.KTS Trần Bình Trọng biên soạn và trình bày tại Hội trường Tổng công ty.

Tham dự lớp chuyên đề có Phó TGĐ Nguyễn Huy Khanh, các kiến trúc sư, các chủ trì kiến trúc, Phòng Tổng hợp và các cán bộ theo thông báo.

Vai trò và phương pháp kiểm hồ sơ thiết kế, đặc biệt là các nội dung kiểm hồ sơ bao gồm Kiểm Format bản vẽ; Kiểm đường nét, cỡ chữ, Font chữ; Kiểm danh mục hồ sơ bản vẽ; Kiểm bố trí Tổng mặt bằng; Kiểm mặt bằng công năng sử dụng; Kiểm cầu thang đi lại, thoát người; Kiểm mặt đứng, mặt cắt; Kiểm chi tiết cấu tạo; Kiểm khớp các bộ môn được trình bày chi tiết và cụ thể giúp các thành viên tham gia lớp chuyên đề nắm rõ và áp dụng vào công tác kiểm hồ sơ một cách chính xác và hệ thống hơn.

Buổi chuyên đề đã cập nhật cho các thành viên tham gia các kiến thức và kỹ năng kiểm hồ sơ thiết kế một cách hệ thống và hiệu quả, giúp các học viên áp dụng tốt hơn và hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện.

Tổng hợp: Thanh Thảo

Ảnh: Trọng Hùng