Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Nhằm nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thời đại toàn cầu hóa. Ngày 7/6/2012, Tổng công ty VNCC phối hợp với Trường Doanh nhân PTI đã tổ chức khóa học “Nhận thức mới về hoạt động doanh nghiệp ngày nay – Tái cấu trúc doanh nghiệp” tại Hội trường Tổng công ty.

Nhằm nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thời đại toàn cầu hóa. Ngày 7/6/2012, Tổng công ty VNCC phối hợp với Trường Doanh nhân PTI đã tổ chức khóa học “Nhận thức mới về hoạt động doanh nghiệp ngày nay – Tái cấu trúc doanh nghiệp” tại Hội trường Tổng công ty.

Tham dự khóa học có Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng chức năng, Giám đốc, phó giám đốc các đơn vị, các chủ trì và chủ nhiệm dự án.

 

chon_1_copy

Các thành viên tham gia khóa học đã được nghe giảng viên Nguyễn Quốc Phồn – Giảng viên cao cấp của trường Doanh nhân PTI, Chuyên gia Tư vấn doanh nghiệp trình bày các vấn đề về Hội nhập toàn cầu và kinh doanh toàn cầu; tổ chức doanh nghiệp hiện đại và bối cảnh xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam & thế giới; cách thích ứng với thị trường hội nhập, những xu hướng thị trường hội nhập và cách nâng cao khả năng cạnh tranh, phương thức kinh doanh theo mô hình hội nhập. Đối với doanh nghiệp, những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp hiện đại, nền tảng tri thức quản lý kinh doanh đã được trình bày, đặc biệt là cách tổ chức doanh nghiệp toàn diện và có hiệu quả kinh tế cao, hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện và nhận thức về nghề giám đốc doanh nghiệp.

 

chon_2

 

Trong phần “Chiến lược phát triển công ty”, các học viên đã được nghe Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh – Hiệu trưởng trường Doanh nhân PTI, Chuyên gia Tái cấu trúc doanh nghiệp trình bày về tình hình kinh tế năm 2012 và chính sách của Nhà nước đối với Doanh nghiệp xây dựng; ba vấn đề tồn tại của Doanh nghiệp; mô hình tổ chức của công ty và chiến lược công ty, tái cấu trúc doanh nghiệp.

 

chon_3

 

Khóa học đã cung cấp cho lãnh đạo Tổng công ty và các văn phòng, các chủ trì, chủ nhiệm dự án những hiểu biết sâu hơn về hoạt động doanh nghiệp ngày nay, tình hình kinh tế năm 2012, các vấn đề còn tồn tại của các doanh nghiệp Việt Nam và quan trọng nhất là chiến lược tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, tạo được vị thế cạnh tranh trên thị trường.

 

Bài: Thanh Thảo

Ảnh: Thanh Thảo