Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 01/11, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP phối hợp với Bereau Veritas Việt Nam đã khai giảng khóa đào tạo chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho lãnh đạo các đơn vị của Tổng công ty. Tham dự buổi khai giảng có PTGĐ Nguyễn Thị Tố Trinh và PTGĐ Nguyễn Huy Khanh.

VNCC đã áp dụng hệ thống chất lượng theo ISO từ 2002 và được coi là đơn vị áp dụng thành công nhất hệ thống ISOn trong ngành tư vấn xây dựng tại Việt Nam. Phiên bản ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng thay thế cho ISO 9001:2008 với những thay đổi nhằm giúp doanh nghiệp đi vào quản lý thực chất. Nắm bắt được xu thế đó, Tổng công ty đã tiến hành tổ chức khóa học chuyển đổi hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn mới.

Khóa đào tạo chuyển đổi HTCL sẽ cung cấp đến học viên các kiến thức về: nội dung và cách đánh giá các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015; nguyên tắc và phương pháp tích hợp hoạt động quản lý chất lượng và môi trường trong Hệ thống quản lý tích hợp; các khái niệm, nguyên tắc, quy trình, phương pháp và kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý tích hợp chất lượng và môi trường.  

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ nắm bắt và hiểu rõ hơn về hệ thống quản lý chất lượng, dùng những kiến thức đó cải tiến hệ thống quản lí chất lượng của Tổng công ty. Khóa đào tạo sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 01/11 đến 02/11/2017 tại hội trường tầng 8 tòa nhà VNCC.