Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Nhằm trao đổi, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong công tác Quản lý thiết kế và quản lý chi phí đối với các dự án có quy mô lớn, có tính chất kỹ thuật phức tạp, sáng 7/11/2013, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo “Kinh nghiệm về Quản lý thiết kế và quản lý giá trong những dự án trọng điểm” với sự tham gia hai diễn giả là Ông Paul Martin – Hiệp hội dự toán chuyên nghiệp Hoa Kỳ và Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng – Viện Kinh tế Xây dựng cùng toàn thể các Kiến trúc sư, kĩ sư

Nhằm trao đổi, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong công tác Quản lý thiết kế và quản lý chi phí đối với các dự án có quy mô lớn, có tính chất kỹ thuật phức tạp, sáng 7/11/2013, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo “Kinh nghiệm về Quản lý thiết kế và quản lý giá trong những dự án trọng điểm” với sự tham gia hai diễn giả là Ông Paul Martin – Hiệp hội dự toán chuyên nghiệp Hoa Kỳ và Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng – Viện Kinh tế Xây dựng cùng toàn thể các Kiến trúc sư, kĩ sư của Tổng công ty.

 

DSC_0117_chon

 

Tại Hội thảo, các Kiến trúc sư và Kĩ sư hai diễn giả trình bày các nội dung: Hợp đồng và các điều khoản thưởng phạt; Quản lý thiết kế theo các giá trị mục tiêu và chi phí mục tiêu; Kiểm soát Tổng mức đầu tư trong thiết kế và thi công; Kinh nghiệm triển khai mô hình thông tin công trình (BIM); Sử dụng BIM trong quá trình kiểm soát khối lượng, chi phí, trình tự thi công và tiến độ dự án;

Hai diễn giả cũng đã có những giải đáp thỏa đáng cho những thắc mắc mà các Kiến trúc sư, kĩ sư đưa ra.

 

DSC_0111_chon

Ông Paul Martin – Hiệp hội dự toán chuyên nghiệp Hoa Kỳ

Các thông tin, kiến thức và kinh nghiệm bổ ích mà hai diễn giả cung cấp giúp cho các kiến trúc sư, kĩ sư  có cái nhìn sâu rộng hơn trong quản lý thiết kế và quản lý giá trong các dự án trọng điểm để đưa ra sản phẩm thiết kế chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường.