Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Nằm trong chương trình triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng các trụ sở trong toàn hệ thống Agribank, trong hai ngày 24 và 25/10/2012, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức Hội thảo «Đề án Đầu tư xây dựng cơ bản trong toàn hệ thống Agribank giai đoạn 2013 - 2015 và tầm nhìn 2020» tại Đồ Sơn, Hải Phòng. VNCC vinh dự được nằm trong tổ tư vấn xây dựng đề án và được mời tham dự Hội thảo.

Nằm trong chương trình triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng các trụ sở trong toàn hệ thống Agribank, trong hai ngày 24 và 25/10/2012, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức Hội thảo «Đề án Đầu tư xây dựng cơ bản trong toàn hệ thống Agribank giai đoạn 2013 – 2015 và tầm  nhìn 2020» tại Đồ Sơn, Hải Phòng. VNCC vinh dự được nằm trong tổ tư vấn xây dựng đề án và được mời tham dự Hội thảo.

Tham dự Hội thảo, về phía Agribank có Ông Nguyễn Hữu Lương – Thành viên HĐTV, bà Lê Thị Thanh Hằng – Phó tổng giám đốc, Ông Đặng Văn Quang – Phó tổng giám đốc, Ông Tô Đình Tơn – Trưởng ban XDCB; Đại diện VNCC có Ông Nguyễn Bá Minh – Trưởng phòng KH&ĐT, bà Phạm Hồng Minh – Trưởng bộ phận Marketing, Ông Nguyễn Công Linh – Phó giám đốc Văn phòng Kinh tế dự toán.

Trong ngày khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Công Linh, đại diện cho Tổng công ty VNCC đã trình bày Đề án về XDCB của các đơn vị Vùng 0, Vùng 1, Vùng 3. Bài thuyết trình đã thu hút sự tập trung và nhiệt tình tham gia ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự.

 

20121024_084736_chon

 Ông Nguyễn Công Linh, đại diện Tổng công ty VNCC trình bày Đề án về XDCB của các đơn vị Vùng 0, Vùng 1, Vùng 3

 

Ngày 25/10/2012, Hội thảo tiếp tục thảo luận về Dự thảo Quy định Quản lý ĐTXDCB thay QĐ 595 (phân cấp, ủy quyền quản lý ĐTXDCB trong hệ thống Agribank); Dự thảo Định mức tiêu chuẩn diện tích làm việc, phụ trợ sử dụng trong công trình Trụ sở Agribank các cấp và Kết quả thi tuyển chọn phương án thiết kế mẫu kiến trúc Trụ sở Agribank các cấp; Báo cáo các phương án thiết kế được Hội đồng tuyển chọn cuộc thi đề nghị chọn làm mẫu; và thảo luận, góp ý kiến về tiêu chuẩn diện tích và các phương án thiết kế mẫu.

Hội thảo sẽ được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh vào 29 và 30/10/2012.