Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 10/11/2015, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội), Bộ Xây dựng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ IV nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng của ngành Xây dựng trong 5 năm tới.

Tham dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, các Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Thứ trưởng Phạm Hồng Hà, Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương và 600 đại biểu đại diện cho hàng vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng.

Đại diện Tổng công ty VNCC, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Thị Duyên, Phó tổng giám đốc Thân Hồng Linh cũng tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết: Trong suốt chặng đường gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua các giai đoạn phát triển với những tên gọi khác nhau gắn với những nhiệm vụ cụ thể của từng thời kỳ lịch sử, ngành Xây dựng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những ngành kinh tế chủ đạo, có đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Ngành, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, ngành Xây dựng đã đạt được những thành tích nổi bật, tiêu biểu là: Năng lực sản xuất của ngành Xây dựng ngày càng lớn mạnh, có ý nghĩa quyết định tạo ra tài sản cố định của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào việc tạo ra sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội; hệ thống thể chế quản lý nhà nước ngành Xây dựng theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa được tập trung hoàn thiện với nhiều quan điểm, tư tưởng đổi mới mang tính đột phá.

Phát biểu tại Đại hội Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá: Xây dựng là ngành kinh tế quan trọng của đất nước, trong những năm qua, ngành Xây dựng đã có những bước phát triển toàn diện, từ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, đến hạ tầng đô thị, quy hoạch kiến trúc,… Nhiều doanh nghiệp của Ngành đã vươn lên mạnh mẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong nước, xây dựng những công trình lớn, quan trọng của đất nước. Giai đoạn 2010 – 2015, ngành Xây dựng đã dành nhiều sự quan tâm, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua yêu nước và đã đạt được những kết quả rất đáng mừng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của ngành Xây dựng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo: Trong thời gian tới, ngành Xây dựng cần chú trọng hơn nữa việc hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, kiểm soát đô thị hóa, thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở quốc gia, nhà ở cho người có công; quyết liệt thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp ngành xây dựng, áp dụng khoa học công nghệ, phát triển vật liệu xây dựng không nung, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Xây dựng có trình độ chuyên môn vững vàng, đặc biệt là cấp cơ sở. Đẩy mạnh phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.
Tại Đại hội, Bộ Xây dựng đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì có những thành tích đóng góp đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Bộ Xây dựng

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Huân Chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng.

Đại hội cũng đã tiến hành tuyên dương, khen thưởng 55 cá nhân điển hình tiên tiến và 28 tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, đại diện cho hàng nghìn tập thể, cá nhân đã đạt thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước ngành Xây dựng.

Đồng chí Nghiêm Trung Hùng, Kỹ sư Kết cấu – Văn phòng Kết cấu 1 – Tổng công ty VNCC vinh dự là 1 trong 55 cá nhân xuất sắc được tuyên dương khen thưởng lần này.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trao bằng khen cho đồng chí Nghiêm Trung Hùng

Bế mạc Đại hội, thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Phạm Hồng Hà đã phát động tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020 với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương và phát triển bền vững”.

Phong trào thi đua yêu nước ngành Xây dựng giai đoạn 2016 – 2020 tập trung vào những nội dung sau: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về nội dung và tầm quan trọng to lớn của thi đua yêu nước, làm cho thi đua yêu nước trở thành nhu cầu tự giác, thường xuyên của mọi người, mọi cơ quan, đơn vị; gắn kết phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng…; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất và công tác; bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho người lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đối với công tác thi đua khen thưởng, kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ IV là một sự kiện đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động ngành Xây dựng, nhằm hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.