Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Chiều qua 14/12/2016, Tổng Công ty đã tổ chức buổi họp và trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số vị trí trong ban lãnh đạo Tổng Công ty. Tham dự có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Lãnh đạo các phòng ban và đơn vị trực thuộc.

Chiều qua 14/12/2016, tại Hội trường Tổng Công ty, Tổng Công đã tổ chức buổi họp và trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số vị trí trong ban lãnh đạo Tổng Công ty. Tham dự có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Lãnh đạo các phòng ban và đơn vị trực thuộc.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thân Hồng Linh đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tố Trinh – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Phó Tổng Giám đốc; bổ nhiệm lại ông Trần Bình Trọng (UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc), ông Nguyễn Lâm Cường (UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc), ông Nguyễn Ngọc Dũng (Phó Tổng Giám đốc), ông Nguyễn Huy Khanh (Phó Tổng Giám đốc) tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Đại diên Ban giám đốc – Tổng Giám đốc Trần Đức Toàn và thay mặt Đảng ủy Tổng Công ty – Bí thư Đảng ủy Đặng Kim Khôi đã tặng hoa các đồng chí được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại,

Trong lời phát biểu chúc mừng, Chủ tịch HĐQT Thân Hồng Linh tin tưởng: với sự bổ sung nhân sự mới cùng với các thành viên cũ, Hội đồng quản trị tin tưởng Ban lãnh đạo hiện nay hội tụ đủ tâm, trí, lực để đảm đương nhiệm vụ đưa Tổng Công ty phát triển trong thời kỳ mới.

Như vậy, ba tháng sau cổ phần, Tổng Công ty đã hoàn thiện cơ cấu và nhân sự bộ máy lãnh đạo Tổng Công ty bao gồm 11 thành viên:

Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Đức Toàn – Tổng Giám đốc, UVHĐQT

Ông Trần Bình Trọng – Phó Tổng Giám đốc, UVHĐQT

Bà Nguyễn Thị Tố Trinh – Phó Tổng Giám đốc, UVHĐQT

Ông Nguyễn Lâm Cường – Phó Tổng Giám đốc, UVHĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Huy Khanh – Phó Tổng Giám đốc

Bà Cung Lan Khanh – Trưởng Ban Kiếm sát

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang – Thành viên BKS

Ông Lê Anh Dũng – Thành viên BKS

Ông Đặng Kim Khôi – Bí thư Đảng Ủy Tổng Công ty