Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

VNCC được trao giải 3 Cuộc thi “Thiết kế kiến trúc Khu hành chính, chính trị tập trung tỉnh Điện Biên”. Giải nhất là phương án của GMP Vietnam (1st Prize); giải nhì phương án của UAI. Ngoài ra cuộc thi còn có sự tham gia của S - design ( Kts Salvador); ADA Architects & VIUP. Giải thưởng không chỉ mang đến niềm vui cho các KTS VNCC mà còn là tín hiệu cho một năm mới gặt hái nhiều thành công.

“Phương án thiết kế kiến trúc Khu hành chính, chính trị tập trung tỉnh Điện Biên” phải đảm bảo yêu cầu: Một trung tâm hành chính chính trị tập trung cấp tỉnh với hình thức tổ chức hợp khối các chức năng quản lý trong một khuôn viên có ban quản lý riêng; thể hiện được đúng tính chất một tổ hợp công mang tính phục vụ giao dịch hành chính công, tính quyền lực, tính đại diện, tính bản địa, và các yêu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa, thân thiện với cộng đồng và môi trường. Góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tính chất và chức năng chủ yếu của Trung tâm hành chính chính trị tập trung của tỉnh Điện Biên bao gồm 6 khối: Khối Tỉnh ủy, văn phòng Tỉnh ủy, các ban Đảng; Khối chính quyền: Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh; Khối các Sở Ban ngành của tỉnh; Khối Đoàn thể: Mặt trận tổ quốc, các Đoàn thể, các Hội đặc thù; Trung tâm hội nghị: Hội trường trung tâm quy mô 700 chỗ và Nhà khách.